Over ons

We volgen de ontwikkelingen in de installatiebranche, zodat we op de hoogte zijn van nieuwe toepassingen en u daarin kunnen adviseren. Mocht u een installatie willen die wij (nog) niet eerder gemaakt hebben, dan verdiepen we ons in de materie en maken wat u wilt! Ook komt het voor dat er gevraagd wordt om water- en gasleidingen aan te passen. Dit zullen we niet altijd zelf uitvoeren, maar we hebben goede contacten met W-installateurs die deze installatie voor of met ons uitvoeren.

Erkend vakmanschap

Omdat de kwaliteit van wat we maken goed moet zijn, zijn onze medewerkers natuurlijk goed opgeleid voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. We volgen de ontwikkelingen die zich voordoen, volgen cursussen die passen bij de werkzaamheden die we uitvoeren en zorgen ervoor dat we aanpassingen in de regelgeving bijhouden. Daarnaast is er altijd de nieuwsgierigheid naar andere/nieuwe technieken om beter en/of sneller te kunnen werken. Om ons vakmanschap niet alleen met woorden aan te tonen zijn we ook erkend lid van InstallQ, www.installq.nl of www.echteinstallateur.nl. Deze erkenning is een bewijs van onze kennis en kunde; ons bedrijf wordt gecontroleerd op kwaliteit. Dit houdt in dat we de werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende normen en eisen.

Passie

Het mooie aan ons vak is dat u niet ziet wat er precies gebeurt, maar dat de lamp wel gaat branden als u de schakelaar bedient. We kunnen er enorm van genieten wanneer we aan de slag zijn geweest met een mooie installatie ‘in het zicht’. Wanneer alles dan klopt dan zijn we echt met iets moois bezig geweest! Doordat we regelmatig installaties in bestaande woningen aanpassen, moeten we creatief zijn met het plaatsen van de leidingen want de kortste weg is lang niet altijd de mooiste. We streven naar perfectie, ook al is dit soms lastig omdat we binnen een tijdsplanning moeten blijven. Natuurlijk telt uiteindelijk het resultaat. We besteden ook aandacht aan de aansluitingen die we maken. Hierdoor zijn we er zeker van dat de aansluitingen goed en dus veilig zijn.

Betrokkenheid

In het eerste overleg met een opdrachtgever hebben we als doel: erachter komen wat de opdrachtgever écht wil. Aan de hand daarvan maken we een plan, dat we vervolgens ook uitleggen aan de opdrachtgever. We luisteren en dragen mogelijke oplossingen aan, waarna we in overleg met de opdrachtgever aan de slag gaan. Als u contact met ons opneemt om een storing op te lossen, proberen we zo snel mogelijk langs te komen en de storing te verhelpen. Het kan zijn dat we kiezen voor een noodoplossing en dat we de installatie op een later tijdstip helemaal repareren.

Betrouwbaar

De installaties die we maken zijn vanzelfsprekend betrouwbaar. Een installatie moet gewoon goed, veilig en functioneel zijn. Als u kiest voor Meer Elektrotechniek, dan kiest u voor een betrouwbare partner. U moet altijd kunnen rekenen op de goede werking van uw elektrotechnische installatie. Storingen moeten snel worden opgelost en kleine aanpassingen voeren we zo snel mogelijk uit. Ook in onze afspraken zijn we betrouwbaar; een afspraak is een afspraak. We doen wat we zeggen en we zeggen wat doen. Mocht er onverhoopt iets niet door kunnen gaan, dan nemen we contact met u op.